• មាតិកា:

  1. លក្ខខណ្ឌ​សេវាកម្ម
  2. គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

  លក្ខខណ្ឌ​សេវាកម្ម:

  លក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៃគេហទំព័រ coronationcasino.com និងមាតិកា, សេវាកម្មនិងផលិតផលដែលអាចរកបាននៅឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះ (នាំយកការរួមគ្នា, វេបសាយ). គេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ - GlobaliGaming (& quot; កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ & quot;). វេបសាយត្រូវបានផ្តល់ជូនជាប្រធានបទដើម្បីការទទួលយករបស់អ្នកដោយគ្មានការកែប្រែនៃការទាំងអស់នៃលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមាននៅទីនេះនិងច្បាប់ប្រតិបត្ដិការផ្សេងទៀតទាំងអស់, គោលនយោបាយ (រួមទាំង, ដោយគ្មានដែនកំណត់, គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់កាស៊ីណូអភិសេក) និងនីតិវិធីដែលអាចត្រូវបានចុះផ្សាយពីពេលមួយទៅពេលវេលានៅលើតំបន់បណ្តាញនេះដោយកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ (ការប្រមូលផ្តុំ, & quot; កិច្ចព្រមព្រៀង & quot;).

  សូមអានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលទទួលយកឬប្រើប្រាស់វេបសាយ. ដោយការចូលទៅកាន់ឬប្រើប្រាស់ជាផ្នែកមួយនៃតំបន់បណ្តាញណាមួយ, អ្នកយល់ព្រមដើម្បីក្លាយជាអ្នកចងដោយលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ. ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់និងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ, បន្ទាប់មកអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលដំណើរការវេបសាយឬប្រើសេវាកម្មណាមួយ. ប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកការផ្តល់ជូនដោយកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិមួយ, ការទទួលយកត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់ទៅពាក្យទាំងនេះ. គេហទំព័រនេះគឺអាចប្រើបានតែចំពោះបុគ្គលដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ 18 ឆ្នាំ.

  1. គណនី coronationcasino.com និងតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នក. ប្រសិនបើអ្នកបានបង្កើតកំណត់ហេតុបណ្ដាញ / តំបន់លើវេបសាយ, អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃគណនីនិងកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់អ្នក, ហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណនីនិងសកម្មភាពណាមួយផ្សេងទៀតបានយកនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកំណត់ហេតុបណ្ដាញនេះ. អ្នកមិនត្រូវរៀបរាប់អំពីឬផ្តល់តម្លៃពាក្យគន្លឹះដើម្បីកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់នៅក្នុងលក្ខណៈខុសឆ្គងឬមិនពិត, រួមទាំងនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើឈ្មោះឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកដទៃ, និងកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិអាចផ្លាស់ប្តូរឬយកចេញការរៀបរាប់ឬពាក្យគន្លឹះណាមួយដែលវាចាត់ទុកថាមិនសមរម្យឬខុសច្បាប់, ឬទំនងបើមិនដូច្នេះទេបណ្តាលឱ្យទទួលខុសត្រូវកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ. អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងភ្លាមកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់គ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយនៃការកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់អ្នក, គណនីឬការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតណាមួយនៃសន្ដិសុខរបស់អ្នក. កាស៊ីណូអភិសេកនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ណាមួយដោយខ្លួនអ្នក, រួមបញ្ចូលទាំងការខូចខាតណាមួយនៃប្រភេទដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការណាមួយដូចជាការ.
  2. ការទទួលខុសត្រូវនៃការរួមចំណែក. ប្រសិនបើអ្នកបានប្រតិបត្តិការកំណត់ហេតុបណ្ដាញ, អត្ថាធិប្បាយនៅលើកំណត់ហេតុបណ្ដាញ, ប្រកាសសម្ភារៈទៅវេបសាយ, តំណភ្ជាប់ក្រោយនៅលើវេបសាយ, ឬបើមិនដូច្នេះទេធ្វើឱ្យ (ឬអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីណាមួយដើម្បីធ្វើឱ្យ) សម្ភារៈដែលអាចប្រើបានដោយមធ្យោបាយនៃវេបសាយ (សម្ភារៈបែបណាមួយ, & quot; មាតិកា & quot;), អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារនៃ, និងះថាក់ណាមួយដែលជាលទ្ធផលពីការ, មាតិកាថា. នោះហើយជាករណីនោះមិនគិតពីថាតើខ្លឹមសារនៅក្នុងសំណួរបង្កើតអត្ថបទ, ក្រាហ្វិក, ឯកសារអូឌីយ៉ូ, ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ. ដោយធ្វើឱ្យមាតិកាដែលអាចប្រើបាន, អ្នកតំណាងនិងធានាថា:
   • ទាញយក, ការចម្លងនិងការប្រើប្រាស់មាតិកានឹងមិនរំលោភសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិនេះ, រួមទាំងប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការរក្សាសិទ្ធិ, ប៉ាតង់, យីហោរឺពាណិជ្ជកម្មសិទិ្ធសម្ងាត់, របស់ភាគីទីបីណាមួយ;
   • បើសិនជានិយោជករបស់អ្នកមានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអ្នកបង្កើត, អ្នកមានទាំង (ខ្ញុំ) ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនិយោជករបស់អ្នកដើម្បីប្រកាសឬធ្វើឱ្យមានខ្លឹមសារ, រួមទាំងប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះកម្មវិធីណាមួយ, ឬ (II) ធានាបានពីនិយោជករបស់អ្នកលើកលែងមួយដែលជាសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងឬទៅមាតិកា;
   • អ្នកបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញជាមួយអាជ្ញាប័ណ្ណភាគីទីបីទាក់ទងទៅមាតិកា, និងបានធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈការឆ្លងអ្នកប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ចប់ការណាមួយដែលបានទាមទារ;
   • មាតិកានេះមិនមានផ្ទុកមេរោគណាមួយឬការដំឡើង, ដង្កូវ, មេរោគ, Trojan លើសេះឬមាតិកាះថាក់ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្សេងទៀត;
   • មាតិកាគឺមិនមែនជាសារឥតបានការ, គឺមិនមែនម៉ាស៊ីន- ឬបង្កើតដោយចៃដន្យ, និងមិនមានផ្ទុកមាតិកាពាណិជ្ជកម្មយាមិនសមរម្យឬមិនចង់បានរចនាឡើងដើម្បីជំរុញចរាចរទៅតំបន់ភាគីទីបីឬជំរុញចំណាត់ថ្នាក់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនៃតំបន់ភាគីទីបី, ឬទៅអំពើខុសច្បាប់បន្ថែមទៀត (ដូចជាការបន្លំ) ឬបំភាន់អ្នកទទួលដែលជាប្រភពនៃសម្ភារៈនេះ (ដូចជាការ spoofing);
   • មាតិកាគឺមិនមែនអាសអាភាស, មិនមានការគំរាមឬញុះញង់អំពើហិង្សាឆ្ពោះទៅរកបុគ្គលឬអង្គភាព, និងមិនបំពានលើសិទ្ធិឯកជនឬសាធារណៈរបស់ភាគីទីបីណាមួយ;
   • កំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់អ្នកមិនត្រូវបានទទួលបានផ្សាយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិដែលមិនចង់បានដូចជាតំណភ្ជាប់សារឥតបានការនៅលើក្រុមថ្មីជាច្រើនដូចជា, បញ្ជីអ៊ីម៉ែល, កំណត់ហេតុបណ្ដាញផ្សេងទៀតនិងតំបន់បណ្តាញ, និងវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយរំខានស្រដៀងគ្នា;
   • កំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់អ្នកមិនត្រូវបានដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលបំភាន់អ្នកអានរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងការគិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឬក្រុមហ៊ុនមួយ. ឧទាហរណ៍, URL ដែលបានកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់អ្នកឬឈ្មោះរបស់មិនមែនជាឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតជាងខ្លួនឯងឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតជាងការរបស់អ្នកផ្ទាល់; និង
   • អ្នក​មាន, នៅក្នុងករណីនៃមាតិកាដែលរួមបញ្ចូលកូដកុំព្យូទ័រ, ប្រភេទនិង / ឬបានរៀបរាប់ប្រភេទត្រឹមត្រូវ, ធម្មជាតិ, ប្រើនិងផលប៉ះពាល់នៃការសមា្ភារៈនេះ, ថាតើបានដាក់ស្នើដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានដោយកាស៊ីណូ Coronation ឬបើមិនដូច្នេះទេ.

   ដោយដាក់ស្នើមាតិកាសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក, អ្នកផ្តល់កាស៊ីណូពិនិត្យសាកសពម្នាក់បានទូទាំងពិភពលោក, ព្រះមហាក្សត្រដោយឥតគិតថ្លៃ, និងអាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខក្នុងការផលិត, កែប្រែ, សម្របខ្លួននិងការបោះពុម្ពផ្សាយមាតិកាសម្រាប់តែគោលបំណងនៃការបង្ហាញ, ការចែកចាយនិងការលើកកម្ពស់ការកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់អ្នក. បើអ្នកលុបមាតិកា, កាស៊ីណូអភិសេកនឹងប្រើខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីយកវាចេញពីវេបសាយ, ប៉ុន្តែអ្នកទទួលស្គាល់ឃ្លាំងសម្ងាត់នោះឬសេចក្ដីយោងទៅមាតិកាមិនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងមិនអាចប្រើបានភ្លាម.

   ដោយគ្មានដែនកំណត់ណាមួយនៃការបង្ហាញឬការធានាទាំងនោះ, កាស៊ីណូអភិសេកមានសិទ្ធិ (បើទោះបីជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច) ទៅ, នៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ (ខ្ញុំ) បដិសេធឬលុបមាតិកាណាមួយដែល, នៅក្នុងគំនិតសមហេតុសមផលរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, បំពានគោលការណ៍កាស៊ីណូណាឬជាឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងវិធីណាមួយះថាក់ឬជំទាស់, ឬ (II) បញ្ចប់ឬបដិសេធការចូលដំណើរការទៅនិងការប្រើប្រាស់នៃវេបសាយរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ, នៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ. កាស៊ីណូអភិសេកនឹងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីផ្តល់ជូននូវការបង្វិលសងប្រាក់ដែលមានចំនួនកាលពីមុនមួយដែលមិនមានបង់.

  3. ការទូទាត់និងការបន្ត.
   • លក្ខខណ្ឌទូទៅ.
    ដោយជ្រើសផលិតផលឬសេ​​វា, អ្នកយល់ព្រមក្នុងការបង់ប្រាក់កាស៊ីណូអភិសេកពីមួយម៉ោងនិង / ឬថ្លៃជាវប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំដែលបានបង្ហាញ (លក្ខខណ្ឌទូទាត់បន្ថែមអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត). ការទូទាត់ជាវនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅលើមូលដ្ឋានមុនប្រាក់ខែនៅថ្ងៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរហើយវានឹងគ្របដណ្តប់ការប្រើនៃសេវាសម្រាប់រយៈពេលជាវប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំដែលនេះជាការចង្អុលបង្ហាញ. ការទូទាត់គឺមិនអាចដកមកវិញ.
   • បន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ.
    លុះត្រាតែអ្នកបានជូនដំណឹងនៅកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិមុនពេលចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលជាវកម្មវិធីដែលអ្នកចង់បោះបង់ការជាវមួយ, ការជាវរបស់អ្នកនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិឱ្យយើងដើម្បីប្រមូលថ្លៃជាវប្រចាំឆ្នាំឬប្រចាំខែបន្ទាប់មកអនុវត្តសម្រាប់ការជាវដូច (ព្រមទាំងពន្ធណាមួយ) ការប្រើប្រាស់កាតឥណទានឬយន្តការណាមួយផ្សេងទៀតដែលយើងមានការទូទាត់លើកំណត់ត្រាសម្រាប់អ្នក. ការធ្វើឱ្យប្រសើរអាចត្រូវបានលុបចោលវិញនៅពេលណាមួយដោយដាក់ស្នើសំណើរបស់អ្នកទៅកាន់កាស៊ីណូ Coronation ក្នុងការសរសេរ.
  4. សេវាកម្ម.
   • ថ្លៃសេវា; ការទូទាត់. ដោយការចុះហត្ថលេខាឡើងសម្រាប់គណនីអ្នកសេវាកម្មដើម្បីបង់ប្រាក់កាស៊ីណូយល់ព្រមវិភាគសពបានថ្លៃសេវារៀបចំអនុ​​វត្តនិងថ្លៃកើតឡើង. ថ្លៃកម្មវិធីនឹងត្រូវបាន invoiced ចាប់ពីថ្ងៃសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនៅក្នុងការជាមុននៃការប្រើសេវាកម្មដូចជា. កាស៊ីណូអភិសេកសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌការទូទាត់និងថ្លៃលើសាមសិប (30) ថ្ងៃមុនពេលដែលបានសរសេរជូនដំណឹងដល់អ្នក. សេវាកម្មអាចនឹងត្រូវបានលុបចោលដោយអ្នកគ្រប់ពេលវេលានៅលើសាមសិប (30) សេចក្តីជូនដំណឹងសរសេរថ្ងៃដើម្បីកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ.
   • ការគាំទ្រ. ប្រសិនបើការបម្រើរបស់អ្នកមានរួមបញ្ចូលទាំងការចូលដំណើរការទៅកាន់ការគាំទ្រអ៊ីម៉ែអាទិភាព. & quot; ការគាំទ្រអ៊ីម៉ែល" មានន័យថាសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឱ្យសំណើរសុំការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនៅពេលណាមួយ (ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដោយកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិដើម្បីឆ្លើយតបក្នុងមួយថ្ងៃពាណិជ្ជកម្ម) ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម VIP នេះ. អាទិភាព; & quot" មានន័យថាការគាំទ្រអាទិភាពលើការគាំទ្រសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៃស្តង់ដារឬសេវាកម្ម coronationcasino.com គិតថ្លៃ. ការគាំទ្រទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្តល់ដោយអនុលោមតាមការអនុវត្តន៍សេវាកម្មបទដ្ឋានកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, នីតិវិធីនិងគោលនយោបាយ.
  5. ការទទួលខុសត្រូវនៃវេបសាយចំនួនអ្នកទស្សនា. កាស៊ីណូអភិសេកមិនបានពិនិត្យឡើងវិញ, និងមិនអាចត្រួតពិនិត្យ, ទាំងអស់នៃសម្ភារៈ, រួមទាំងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ, បង្ហោះទៅវេបសាយ, ហេតុដូច្នេះហើយមិនអាចទទួលខុសត្រូវមាតិការបស់សម្ភារៈដែល, ប្រើឬផលប៉ះពាល់. ដោយប្រតិបត្ដិការបសាយ, កាស៊ីណូអភិសេកមិនតំណាងឱ្យឬបញ្ជាក់ថាវាគាំទ្រសម្ភារៈមានបង្ហោះ, ឬថាវាជឿជាក់ថាសម្ភារៈដូចជាដើម្បីឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ, មានប្រយោជន៍ឬមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់. អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលយកការប្រុងប្រយ័ត្នជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីមេរោគ, ដង្កូវ, Trojan លើសេះ, និងមាតិកាះថាក់ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្សេងទៀត. វេបសាយអាចមានមាតិកាដែលជាការវាយលុក, មិនសមរម្យ, ឬជំទាស់បើមិនដូច្នេះទេ, ព្រមទាំងមានភាពមិនត្រឹមត្រូវបច្ចេកទេសមាតិកា, កំហុសអក្សរ, និងកំហុសផ្សេងទៀត. វេបសាយអាចនឹងមានសម្ភារៈដែលរំលោភសិទិ្ធភាពឯកជនឬសាធារណៈបាន, ឬរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត, របស់ភាគីទីបី, ឬទាញយក, ការចម្លងឬការប្រើប្រាស់ដែលជាកម្មវត្ថុនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែម, ថ្លែងឬ unstated. កាស៊ីណូអភិសេកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កះថាក់ជាលទ្ធផលមកពីការប្រើដោយភ្ញៀវទេសចរនៃវេបសាយណាមួយ, ឬពីការទាញយកណាមួយដោយភ្ញៀវទេសចរនៃមាតិកាទាំងនោះមានបង្ហោះ.
  6. មាតិកាបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត. យើងមិនបានពិនិត្យឡើងវិញ, និងមិនអាចត្រួតពិនិត្យ, ទាំងអស់នៃសម្ភារៈ, រួមទាំងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ, បានធ្វើឱ្យអាចប្រើបានតាមរយៈគេហទំព័រនិងទំព័របណ្ដាញដែល coronationcasino.com តំណភ្ជាប់, និងតំណទៅ coronationcasino.com ថា. កាស៊ីណូអភិសេកមិនមានការគ្រប់គ្រងណាមួយនៅលើវេបសាយនិងទំព័របណ្ដាញដែលមិនឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិកាស៊ីណូទាំងនោះ, ហើយគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកាឬការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ. ដោយភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រមួយដែលមិនមានឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិកាស៊ីណូឬគេហទំព័រ, កាស៊ីណូអភិសេកមិនតំណាងឱ្យឬបញ្ជាក់ថាវាគាំទ្រវេបសាយឬទំព័របណ្តាញដូច. អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលយកការប្រុងប្រយ័ត្នជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីមេរោគ, ដង្កូវ, Trojan លើសេះ, និងមាតិកាះថាក់ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្សេងទៀត. កាស៊ីណូអភិសេកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កះថាក់ជាលទ្ធផលបានមកពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃវេបសាយកាស៊ីណូដែលមិនសោយរាជ្យនិងទំព័របណ្ដាញណាមួយ.
  7. ការរំលោភសិទ្ធិនិងគោលនយោបាយ DMCA. ក្នុងនាមជាកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិសួរអ្នកឯទៀតឱ្យគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួន, វាគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ. ប្រសិនបើអ្នកជឿថាមានទីតាំងស្ថិតនៅលើសម្ភារៈឬភ្ជាប់ទៅនឹងបទរំលោភបំពានលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដោយ coronationcasino.com របស់អ្នក, អ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការជូនដំណឹងកាស៊ីណូ Coronation ក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់រក្សាសិទ្ធឌីជីថលសហស្សវត្សរ៍របស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ (& quot; ការ DMCA & quot;) គោលនយោបាយ. កាស៊ីណូអភិសេកនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការជូនដំណឹងទាំងអស់, រួមទាំងជាតម្រូវឬសម្ភារៈសមរម្យដោយយកចេញឬបិទការប៉ះពាល់ទាំងអស់ដើម្បីសម្ភារៈតំណភ្ជាប់រំលោភ. កាស៊ីណូអភិសេកនឹងបញ្ចប់ការចូលដំណើររបស់អ្នកទស្សនាទៅនិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះប្រសិនបើ, នៅក្រោមកាលៈទេសៈសមរម្យ, អ្នកទស្សនាត្រូវបានកំណត់ថារំលោភបំពានម្តងទៀតនៃសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតនៃកាស៊ីណូ Coronation ឬអ្នកផ្សេងទៀត. នៅក្នុងករណីនៃការបញ្ចប់បែបនេះ, កាស៊ីណូអភិសេកនឹងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីផ្តល់ជូននូវការបង្វិលសងប្រាក់ដែលមានចំនួនកាលពីមុនបានបង់ទៅឱ្យកាស៊ីណូពិនិត្យសាកសពម្នាក់ទេ.
  8. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា. កិច្ចព្រមព្រៀងមិនផ្ទេរពីកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិដល់អ្នកឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិកាស៊ីណូឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយនេះ, និងគ្រប់ស្តាំ, ចំណងជើងនិងការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងនិងទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះនឹងនៅតែមាន (ដូចជារវាងភាគី) ផ្អែកតែជាមួយកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ. កាស៊ីណូអភិសេក, coronationcasino.com, ស្លាកសញ្ញា coronationcasino.com នេះ, និងពាណិជ្ជសញ្ញាផ្សេងទៀតទាំងអស់, សញ្ញាសេវា, ក្រាហ្វិកនិងស្លាកសញ្ញាដែលបានប្រើក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយ coronationcasino.com, ឬវេបសាយដែលមានពាណិជ្ជសញ្ញាឬជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់កាស៊ីណូកាស៊ីណូ Coronation ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ. ពាណិជ្ជសញ្ញាផ្សេងទៀត, សញ្ញាសេវា, ក្រាហ្វិកនិងស្លាកសញ្ញាដែលបានប្រើក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងវេបសាយអាចជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀត. ប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃវេបសាយផ្តល់ឱ្យអ្នកមិនមានសិទ្ធិឬអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការផលិតឬបើមិនដូច្នេះទេប្រើឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិកាស៊ីណូឬស្លាកសញ្ញាភាគីទីបីណាមួយ.
  9. ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម. កាស៊ីណូអភិសេកសូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បីបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់អ្នកទេលុះត្រាតែអ្នកបានទិញគណនីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃមួយ.
  10. Attribution. កាស៊ីណូអភិសេកសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញតំណ Attribution ដូចជា 'កំណត់ហេតុបណ្ដាញនៅ coronationcasino.com នេះ,"អ្នកនិពន្ធប្រធានបទ, និងគុណលក្ខណៈពុម្ពអក្សរនៅក្នុងបាតកថាកំណត់ហេតុបណ្ដាញឬរបារឧបករណ៍របស់អ្នក.
  11. ផលិតផលដៃគូ. ដោយធ្វើឱ្យផលិតផលដៃគូរ (ឧ. ប្រធានបទ) ពីមួយនៃដៃគូរបស់យើង, អ្នកយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ដៃគូដែលនៃសេវាកម្ម. អ្នកអាចជ្រើសយកចេញនៃពាក្យរបស់ពួកគេនៃសេវាកម្មនៅពេលណាមួយដោយមានសកម្មផលិតផលដឺដៃគូ.
  12. ឈ្មោះដែន. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចុះបញ្ជីឈ្មោះដែនមួយ, ការប្រើប្រាស់ឬការផ្ទេរឈ្មោះដែនមួយដែលបានចុះឈ្មោះកាលពីមុន, អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមការប្រើប្រាស់នៃឈ្មោះដែនដែលគឺជាប្រធានបទត្រូវគោលនយោបាយរបស់សាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កំណត់ឈ្មោះនិងលេខ (& quot; ICANN បាន & quot;), រួមបញ្ចូលទាំងការរបស់ខ្លួន សិទ្ធិចុះឈ្មោះនិងទំនួលខុសត្រូវ.
  13. ការផ្លាស់ប្តូរ. កាស៊ីណូអភិសេកសូមរក្សាសិទ្ធិ, នៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន, ដើម្បីកែប្រែឬជំនួសជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ. វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ. ឬចូលដំណើរការទៅវេបសាយបន្តប្រើប្រាស់របស់អ្នកដូចខាងក្រោមនេះប្រកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការយល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ. កាស៊ីណូអភិសេកអាចផងដែរ, នៅពេលអនាគត, ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មថ្មីនិង / ឬលក្ខណៈពិសេសតាមរយៈវេបសាយ (រួមទាំង, ការចេញផ្សាយនៃឧបករណ៍ថ្មីនិងធនធាន). លក្ខណៈពិសេសនិង / ឬសេវាកម្មថ្មីមួយបែបនេះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ.
  14. ការបញ្ចប់. កាស៊ីណូអភិសេកអាចនឹងបញ្ចប់ការចូលដំណើរការរបស់អ្នកទៅទាំងអស់ឬផ្នែកណាមួយនៃវេបសាយនៅពេលណាមួយ, ដោយមានឬគ្មានមូលហេតុ, ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹង, មានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាម. ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬគណនី coronationcasino.com របស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកមានមួយ), អ្នកគ្រាន់តែអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វេបសាយ. ទោះជាបានរៀបរាប់នៅខាងមុខ, ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីសេវាកម្មបង់, គណនីនេះអាចត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះដោយកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិប្រសិនបើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្ដិរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការបរាជ័យក្នុងការព្យាបាលការវិវាទក្នុងរយៈពេលសាមសិប (30) ថ្ងៃពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិដល់អ្នកក្រុង; ផ្តល់ថា, កាស៊ីណូអភិសេកអាចបិទគេហទំព័រភ្លាមជាផ្នែកមួយនៃការចុះបិទទូទៅនៃសេវាកម្មរបស់យើង. បទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានដោយធម្មជាតិរបស់ពួកគេគួររស់បានបញ្ចប់នឹងរស់នៅបានបញ្ចប់, រួមទាំង, ដោយគ្មានដែនកំណត់, បទប្បញ្ញត្តិមានភាពម្ចាស់ការ, ការបដិសេធការធានា, សំណងនិងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ.
  15. បដិសេធការធានា. វេបសាយត្រូវបានផ្ដល់ & quot; ដូចជា & quot;. អភិសេកកាស៊ីណូនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណសូមជូនដំណឹងស្ដីពីការធានាគ្រប់ប្រភេទ, Express ឬ implied, រួមទាំង, ដោយគ្មានដែនកំណត់, ធានានៃពាណិជ្ជកម្មនេះ, សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយនិងមិនរំលោភ. ទាំងកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិឬផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណ, ធ្វើឱ្យការធានាថាគេហទំព័រនេះនឹងមានកំហុសដោយមិនគិតថ្លៃឬចូលដំណើរការថាណាមួយបន្ថែមឬនឹងមានជាបន្តមិនមានការរំខាន. អ្នកយល់ថាអ្នកទាញយកពី, ឬបើមិនដូច្នេះទទួលបានមាតិកាឬសេវាកម្មតាមរយៈ, បណ្តាការសំរេចចិត្តនិងការប្រថុយប្រថានផ្ទាល់របស់អ្នក.
  16. ព្រំដែននៃការទទួលខុសត្រូវ. ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះទេនឹងកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, ឬការផ្គត់ផ្គង់ឬលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ខ្លួន, ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយគោរពទៅបញ្ហាប្រធានបទណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្រោមកិច្ចសន្យាអ្វីមួយ, ការធ្វេសប្រហែស, ការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរឹងឬទ្រឹស្តីច្បាប់ឬសមភាពផ្សេងទៀតសម្រាប់: (ខ្ញុំ) ពិសេសណា, ការខូចខាតចៃដន្យឬមិនចំពោះ; (II) ការចំណាយលទ្ធកម្មសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មកីឡាករបម្រុង; (III) ចំពោះការរំខាននៃការប្រើប្រាស់ឬការបាត់បង់នៃទិន្នន័យឬអំពើពុករលួយ; ឬ (IV) សម្រាប់បរិមាណណាមួយដែលលើសពីថ្លៃដែលបានបង់ដោយអ្នកដើម្បីកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងអំឡុងពេលសិស្សទាំងដប់ពីររូប (12) អំឡុងពេលខែមុនមូលហេតុនៃសកម្មភាព. កាស៊ីណូអភិសេកនឹងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យឬការពន្យាពេលណាមួយទេដោយសារតែមានបញ្ហាលើសពីការត្រួតពិនិត្យការសមហេតុសមផលរបស់ខ្លួន. ដូចបានលើកឡើងខាងលើនេះមិនត្រូវអនុវត្តទៅលើវិសាលភាពហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន.
  17. តំណាងទូទៅនិងការធានា. អ្នកតំណាងនិងធានាថា (ខ្ញុំ) ប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃវេបសាយនេះនឹងមាននៅក្នុងការអនុលោមតាមគោលនយោបាយភាពឯកជនកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, ដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានទាំងអស់ (រួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ឬក្នុងតំបន់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក, រដ្ឋ, ទីក្រុង, តំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលឬផ្សេងទៀត, ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្ដបណ្តាញនិងមាតិកាដែលអាចទទួលយកបាន, និងរួមទាំងច្បាប់ទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនទិន្នន័យបច្ចេកទេសបាននាំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសដែលអ្នករស់នៅបាន) និង (II) ការប្រើនៃវេបសាយរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានរំលោភឬ misappropriate សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយ.
  18. សំណងពីការខូចខាត. អ្នកយល់ព្រមដើម្បីធានាសងនិងសង្កត់គ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, អ្នកម៉ៅការរបស់ខ្លួន, និងអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណ, និងនាយករបស់ខ្លួន, មន្រ្តី, បុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារនិងការប្រឆាំងណាមួយនិងពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់និងការចំណាយ, រួមទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវី, កើតចេញពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃវេបសាយ, រួមបញ្ចូលទាំងការប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការរំលោភរបស់អ្នកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ.
  19. ច្រើន. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងកាស៊ីណូសោយរាជ្យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រធានបទណ្ណ, ហើយពួកគេអាចត្រូវបានកែសម្រួលដោយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយដែលបានសរសេរដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយកប្រតិបត្តិបានផ្ដល់សិទ្ធិពីកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, ឬដោយប្រកាសដោយកាស៊ីណូគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់កំណែសំរួលមួយ. លើកលែងតែដើម្បីអនុវត្តវិសាលភាពច្បាប់, បើ​មាន, ផ្ដល់នូវបើមិនដូច្នេះទេ, កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ, ការចូលដំណើរការណាមួយដើម្បីឬការប្រើប្រាស់នៃវេបសាយនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃប្រទេសអង់គ្លេសនិង Wales បាន, រួមបញ្ចូលទាំងជម្លោះរបស់ខ្លួននៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់, និងទីកន្លែងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជម្លោះណាមួយកើតឡើងឬទាក់ទងទៅនឹងដូចគ្នានេះនឹងត្រូវបានរដ្ឋនិងតុលាការសហព័ន្ធដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍, ចក្រភពអង់គ្លេស. លើកលែងតែសម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងសម្រាប់ការបង្គាប់បញ្ជាឬការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះពាក្យបណ្តឹងទាក់ទងនឹងសមភាពឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (ដែលអាចត្រូវបាននាំយកទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចណាមួយដោយគ្មានការប្រកាសនៃមូលបត្របំណុលមួយ), ជម្លោះណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានទូទាត់ទីបំផុតនៅក្នុងការអនុលោមតាមវិធានអាជ្ញាកណ្តាលទូលំទូលាយនៃការអាជ្ញាកណ្តាលនិងសេវាកម្មរបសំរួលប្រព័ន្ធតុលាការ, Inc បាន. (& quot; ការកកស្ទះ & quot;) ដោយអាជ្ញាកណ្តាលទាំងបីត្រូវបានតែងតាំងដោយអនុលោមតាមវិធានដូច. អាជ្ញាកណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ប្រទេសអង់គ្លេស, នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនិងជាការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលអាចនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងតុលាការណាមួយឡើយ. គណបក្សទូទៅនៅក្នុងសកម្មភាពឬនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានសិទ្ធិទទួលបានការចំណាយនិងថ្លៃមេធាវី. ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងមិនត្រឹមត្រូវឬមិនអាច, ផ្នែកមួយដែលនឹងត្រូវបានបកស្រាយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាដើមគណបក្ស, និងផ្នែកដែលនៅសេសសល់នឹងនៅតែជាធរមានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធិភាព. ការលើកលែងដោយភាគីណាមួយនៃពាក្យណាមួយឬស្ថានភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬរំលោភណាមួយមួយ, ក្នុងឧទាហរណ៍មួយណាមួយ, នឹងមិនលះបង់រយៈពេលដូចឬស្ថានភាពឬរំលោភជាបន្តបន្ទាប់ណាមួយ. អ្នកអាចកំណត់សិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទៅឱ្យភាគីណាមួយដែលបានយល់ព្រមនេះ, និងយល់ស្របទៅនឹងត្រូវបានចងដោយ, លក្ខខណ្ឌ; កាស៊ីណូអភិសេកអាចផ្ដល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះ. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានចងលើហើយនឹង inure ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ភាគី, និងការអនុវត្តន៍ការងារបានអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេ.

  ត្រលប់ទៅកំពូល

  គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន:

  កាស៊ីណូអភិសេក - GlobaliGaming ("កាស៊ីណូអភិសេក& quot;) ប្រតិបត្តិការ coronationcasino.com និងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបសាយផ្សេងទៀត. វាជាគោលនយោបាយរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិការគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការពយើងអាចប្រមូលខណៈពេលប្រតិបត្ដិការបសាយរបស់យើងណាមួយឡើយ.

  អ្នកទស្សនាគេហទំព័រ

  ភាគច្រើនដូចជាប្រតិបត្តិករគេហទំព័រ, កាស៊ីណូអភិសេកប្រមូលមិនមែនជាលក្ខណៈ-កំណត់អត្តសញ្ញាណពនៃការតម្រៀបនេះថាកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញនិងម៉ាស៊ីនបម្រើជាធម្មតាធ្វើឱ្យអាចប្រើបាន, ដូចជាប្រភេទកម្មវិធីរុករក, ភាសា, តំបន់សំដៅ, និងកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃការស្នើរសុំអ្នកទស្សនាគ្នា. គោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងកាស៊ីណូអភិសេកមិនមែនជាលក្ខណៈប្រមូលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណគឺត្រូវពយល់កាន់តែច្បាស់របៀបដែលភ្ញៀវទេសចរកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិប្រើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន. ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ, អាចនឹងបញ្ចេញកាស៊ីណូអភិសេកមិនមែនជាលក្ខណៈ-កំណត់អត្តសញ្ញាណពការប្រមូលផ្តុំគ្នា, ឧទា, ដោយបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីនិន្នាការក្នុងការប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័ររបស់ខ្លួន.

  កាស៊ីណូអភិសេកមានសក្តានុពលផងដែរប្រមូលពដូចការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពិធីការនធឺណេត (IP ដែល) អាសយដ្ឋានសម្រាប់អ្នកប្រើនិងអ្នកចូលចាកចេញពីមតិយោបល់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើកំណត់ហេតុបណ្ដាញ coronationcasino.com / វិបសាយ. កាស៊ីណូអភិសេកតែធ្លាយចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកបញ្ចេញមតិអ្នកប្រើនិងអ្នកដូចគ្នានេះដែរនៅក្រោមកាលៈទេសៈថាវាប្រើនិងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន-កំណត់អត្តសញ្ញាណដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោម, លើកលែងតែថាអាសយដ្ឋាន IP យោបល់និងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលអាចមើលឃើញនិងបង្ហាញឱ្យដឹងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការកំណត់ហេតុបណ្ដាញ / តំបន់ដែលជាកន្លែងដែលត្រូវបានចាកចេញពីការអត្ថាធិប្បាយបាន.

  ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន-នៃការកំណត់

  ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនទៅវេបសាយរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិជ្រើសដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មជាមួយកាស៊ីណូ Coronation ក្នុងវិធីដែលតម្រូវឱ្យមានដើម្បីប្រមូលកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិផ្ទាល់-កំណត់អត្តសញ្ញាណព. ចំនួននិងប្រភេទនៃការពថាកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិប្រមូលអាស្រ័យលើធម្មជាតិនៃអន្តរកម្មនេះ. ឧទាហរណ៍, យើងបានសុំឱ្យភ្ញៀវទេសចរដែលបានចុះឈ្មោះនៅ coronationcasino.com ដើម្បីផ្តល់ការឈ្មោះអ្នកប្រើនិងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល. អស់អ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងត្រូវបានសួរកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិដើម្បីផ្តល់នូវការបន្ថែម, រួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាការចាំបាច់និងហិរញ្ញវត្ថុបានទាមទារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនោះ. ក្នុងករណីជារៀងរាល់, កាស៊ីណូអភិសេកប្រមូលព័តមានដូចតែ insofar ដូចដែលគឺជាការចាំបាច់ឬសមរម្យដើម្បីបំពេញតាមគោលបំណងនៃការអន្តរកម្មអ្នកទស្សនាជាមួយកាស៊ីណូអភិសេកពី. កាស៊ីណូអភិសេកមិនបានបង្ហាញប្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតជាងការសម្គាល់ដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោម. និងភ្ញៀវទេសចរតែងតែអាចបដិសេធក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន, ជាមួយនឹងសញ្ញាព្រមានដែលថាវាអាចការពារពួកគេពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រជាក់លាក់.

  ស្ថិតិសរុប

  កាស៊ីណូអភិសេកអាចប្រមូលស្ថិតិអំពីឥរិយាបថរបស់ភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់វេបសាយរបស់ខ្លួន. កាស៊ីណូអភិសេកអាចបង្ហាញព័តមាននេះជាសាធារណៈឬផ្តល់វាទៅអ្នកផ្សេង. ទោះជាយ៉ាងណា, កាស៊ីណូអភិសេកមិនបានបង្ហាញប្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតជាងការសម្គាល់ដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោម.

  ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន-កំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់

  កាស៊ីណូអភិសេកបង្ហាញសក្តានុពលដោយផ្ទាល់-កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងពបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងអ្នកដែលនៃការតែបុគ្គលិករបស់ខ្លួន, អ្នកម៉ៅការនិងអង្គការទំនាក់ទំនងថា (ខ្ញុំ) ត្រូវដឹងពថាដើម្បីដំណើរការវានៅលើក្នុងនាមឬកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មអាចរកបាននៅកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់វែបសាយ, និង (II) ដែលបានយល់ព្រមមិនឱ្យបង្ហាញវាទៅអ្នកផ្សេង. មួយចំនួននៃនិយោជិតទាំងនោះ, និងអង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកម៉ៅការអាចត្រូវដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក; ដោយប្រើគេហទំព័ររបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, អ្នកយល់ព្រមផ្ទេរពដើម្បីឱ្យពួកគេបែបនេះ. កាស៊ីណូអភិសេកនឹងមិនជួលឬលក់មានសក្តានុពលដោយផ្ទាល់-កំណត់និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន-បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទៅនរណាម្នាក់. ផ្សេងទៀតជាងដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន, និងអង្គការពាក់ព័ន្ធអ្នកម៉ៅការ, ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ, កាស៊ីណូអភិសេកបង្ហាញសក្តានុពលដោយផ្ទាល់-កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងពបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅតែដីកាមួយ, គោលបំណងរបស់តុលាការឬសំណើរដាភិបាលផ្សេងទៀត, ឬនៅពេលដែលកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិជឿជាក់ការបង្ហាញដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្ដិឬសិទ្ធិកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, ភាគីទីបីឬសាធារណជនទូទៅ. ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះនៃគេហទំព័រកាស៊ីណូសោយរាជ្យនិងបានផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក, ម្ដងម្កាលកាស៊ីណូអភិសេកផ្ញើអ៊ីមែលអ្នកដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីលក្ខណៈពិសេសថ្មី, សុំមតិរបស់អ្នក, ឬគ្រាន់តែរក្សាឱ្យអ្នករហូតដល់កាលបរិច្ឆេទជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតនៅលើជាមួយនឹងកាស៊ីណូសោយរាជ្យនិងផលិតផលរបស់យើង. ប្រសិនបើអ្នកបានផ្ញើមកយើងសំណើមួយ (ឧទាហរណ៍តាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬតាមរយៈមួយនៃយន្តការផ្តល់យោបល់របស់យើង), យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយវានៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយយើងបញ្ជាក់ឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកឬដើម្បីជួយឱ្យយើងគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត. កាស៊ីណូទាំងអស់ចាត់វិធានការអភិសេកចាំបាច់សមហេតុផលដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការចូលដំណើរការគ្មានការអនុញ្ញាត, ការប្រើ, ការកែសម្រួលឬការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទាល់មានសក្តានុពលកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងព-ផ្ទាល់-ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ.

  ឃុកឃី

  ខូគីគឺជាខ្សែអក្សរនៃពត៍មានថាហាងលក់គេហទំព័រមួយនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទស្សនា, ហើយថាកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកទស្សនាបានផ្តល់នូវការបសាយនោះរាល់ពេលដែលភ្ញៀវទេសចរត្រឡប់មកវិញ. កាស៊ីណូអភិសេកប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជួយកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងតាមដានភ្ញៀវទេសចរ, ការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៃគេហទំព័រកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, និងចំណង់ចំណូលចិត្តការចូលដំណើរការគេហទំព័ររបស់ខ្លួន. ភ្ញៀវទេសចរកាស៊ីណូអភិសេកដែលមិនចង់ឱ្យមានខូឃីស៍ដែលបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេគួរតែកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់ខ្លួនដើម្បីបដិសេធខូគីមុនពេលប្រើប្រាស់វែបសាយរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, ជាមួយនឹងគុណវិបត្តិដែលលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័រកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់អាចនឹងមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជំនួយពីខូគី.

  សេវាផ្ទេរពាណិជ្ជកម្ម

  ប្រសិនបើមានកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ, ឬប្រកបដោយចីរភាពទាំងអស់នៃទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួន, ត្រូវបានទិញ, ឬនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនទំនងដែលថាកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិចេញពីអាជីវកម្មឬចូលទៅក្នុងភាពក្ស័យធន, ពអ្នកប្រើនឹងជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវផ្ទេរឬទទួលបានដោយភាគីទីបី. អ្នកទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះអាចកើតមានឡើង, ហើយថាការទិញនៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិណាមួយអាចបន្តប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ.

  ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

  ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលេចឡើងនៅលើណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកប្រើដោយដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, ដែលអាចកំណត់ខូឃីស៍. ខូគីទាំងនេះអនុញ្ញាតម៉ាស៊ីនបម្រើឱ្យការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលស្គាល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករាល់ពេលដែលពួកគេបានផ្ញើអ្នកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដើម្បីចងក្រងអំពីអ្នកឬអ្នកដទៃទៀតដែលប្រើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក. នេះអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តាញពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅ, ក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀត, ផ្តល់នូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅដែលពួកគេជឿថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបំផុតដល់អ្នក. គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគ្របដណ្តប់ការប្រើនៃខូគីដោយកាស៊ីណូសោយរាជ្យនិងមិនគ្របដណ្តប់ការប្រើនៃខូគីដោយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយឡើយ.

  ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ភាពឯកជន

  ទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនទំនងជាអនីតិជន, កាស៊ីណូអភិសេកអាចផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ខ្លួនពីពេលមួយទៅពេល, ហើយនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់កាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ. លើកទឹកចិត្តឱ្យភ្ញៀវទេសចរកាស៊ីណូអភិសេកជាញឹកញាប់ដើម្បីពិនិត្យមើលទំព័រនេះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដើម្បីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ខ្លួន. បើអ្នកមានគណនី coronationcasino.com មួយ, អ្នកអាចនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ. ការបន្តប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃគេហទំព័រនេះបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនឹងមានន័យថាអ្នកទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរដូច.

  ត្រលប់ទៅកំពូល

កាស៊ីណូអភិសេកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំជាក់លាក់ណាមួយនៃក្សត្រ. មានភាពសប្បាយរីករាយនៅកាស៊ីណូឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិ!

randy.hallcasino ចំណុច @ ទស្សនវិស័យ com & ‧;

Translate »
កំពូល