• përmbajtje:

  1. Kushtet e Shërbimit
  2. Politika e privatësisë

  Kushtet e Shërbimit:

  Termat dhe kushtet e mëposhtme qeverisin të gjithë përdorimin e internetit coronationcasino.com dhe gjithë përmbajtjen, shërbime dhe produkte në dispozicion në ose përmes internetit (marra së bashku, Website). Faqja e internetit është në pronësi dhe operohet nga kurorëzim Casino - GlobaliGaming (& Quot; Coronation Casino & quot;). Faqja e internetit ofrohet subjekt i pranimit tuaj pa modifikim të gjitha termat dhe kushtet e përmbajtura në këtë dokument dhe të gjitha rregullat e tjera operative, politika (duke përfshirë, pa kufizim, Politika e privatësisë Coronation Kazino s) dhe procedurat që mund të publikuara herë pas here në këtë Site nga kurorëzim Casino (kolektivisht, & quot; Marrëveshja e & quot;).

  Ju lutemi lexoni këtë Marrëveshje me kujdes para se të hyrë ose përdorur Website. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes së internetit, ju pranoni të bëhet lidhur me termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje. Nëse ju nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë ju nuk mund të hyni në faqen e internetit ose përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto terma dhe kushte janë konsideruar një ofertë nga kurorëzim Casino, pranimi është i kufizuar shprehimisht në këto kushte. Faqja e internetit është në dispozicion vetëm për individët të cilët janë të paktën 18 vjeç.

  1. Llogaria juaj coronationcasino.com dhe Site. Nëse keni krijuar një blog / faqe në faqen e internetit, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë tuaj dhe blog, dhe ju jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë dhe çdo veprim të tjera të marra në lidhje me blog. Ju nuk duhet të përshkruajë apo të caktojë fjalë kyçe në blogun tuaj në një mënyrë mashtruese ose të paligjshme, përfshirë në një mënyrë për qëllim të tregtisë mbi emrin ose reputacionit të të tjerëve, dhe Coronation Casino mund të ndryshojë apo të hequr çdo përshkrim ose fjalen që e konsideron të papërshtatshme apo të paligjshme, ose ndryshe të ngjarë të shkaktojë përgjegjësi Coronation Casino. Ju duhet të njoftojë menjëherë Coronation Casino i ndonji përdorimit të paautorizuar të blogun tuaj, llogarinë tuaj ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Coronation Casino nuk do të jetë përgjegjës për asnjë nga veprimet ose mosveprimet Ty, duke përfshirë çdo dëmtim të çfarëdo lloji e shkaktuara si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të tilla.
  2. Përgjegjësia e Kontribuesve. Nëse keni një blog, koment mbi një blog, të postoni materiale në faqen e internetit, links post në faqen e internetit, ose bëjnë (ose të lejojë ndonjë palë të tretë për të bërë) material në dispozicion me anë të internetit (materiale të tilla, & Quot; Content & quot;), Ju jeni plotësisht përgjegjës për përmbajtjen e, dhe çdo dëm që rezulton nga, se Content. Kjo është e rastit pavarësisht nëse Përmbajtja në fjalë përbën tekstin, grafikë, një file audio, ose programe kompjuterike. Duke Përmbajtja në dispozicion, ju përfaqësoni dhe urdhër që:
   • shkarkimit, kopjimi dhe përdorimi i përmbajtjes nuk do të shkelë të drejtat e pronësisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën e autorit, patentë, trademark ose tregtare drejtat sekrete, e ndonjë pale të tretë;
   • nëse punëdhënësi juaj ka të drejta të pronësisë intelektuale të krijuar, ju keni ose (unë) marrë leje nga punëdhënësi juaj për të postuar apo të vërë në dispozicion të Content, duke përfshirë por jo kufizuar në ndonjë softuer, ose (ii) siguruar nga punëdhënësi juaj një dokument i heqjes dorë që të gjitha të drejtat ose për përmbajtjen;
   • ju keni në përputhje të plotë me licensa palës së tretë në lidhje me përmbajtjen, dhe kanë bërë çdo gjë të nevojshme për të kaluar me sukses deri në fund përdoruesve të gjitha kushtet e kërkuara;
   • Përmbajtja e nuk përmban ose instaluar ndonjë viruse, krimba, malware, Trojan horses ose përmbajtje të tjera të dëmshme apo shkatërrues;
   • përmbajtja nuk është spam, nuk është makinë- ose rastësisht-generated, dhe nuk përmban përmbajtje jo etike ose të padëshiruara komerciale projektuar për të përzënë trafikut në faqet e palës së tretë apo të rritur renditjen search engine faqet e palës së tretë, ose të mëtejshme aktet e paligjshme (të tilla si phishing) ose largojnë marrësit në lidhje me burimin e materialit (të tilla si spoofing);
   • përmbajtja nuk është pornografike, nuk përmban kërcënime apo nxisin dhunën ndaj individëve apo subjekteve, dhe nuk shkel vetësie apo publicitet të drejtat e ndonjë pale të tretë;
   • blog juaj nuk është duke u shpallur me anë të mesazheve të padëshiruara elektronike të tilla si lidhjet spam-në grupet e lajmeve, listat e-mail, blogs tjera dhe faqet e internetit, dhe metoda të ngjashme të pakërkuara promovuese;
   • blog juaj nuk është emëruar në një mënyrë që mashtron lexuesit tuaj në duke menduar se ju jeni një person ose kompani. Për shembull, URL blogun tuaj ose emri nuk është emri i një personi tjetër përveç vetes apo kompani tjetër përveç tuaj; dhe
   • ju keni, ne rastin e përmbajtjes që përfshin kodin kompjuter, kategorizuar saktë dhe / ose të përshkruar llojin, natyrë, përdor dhe efektet e materialeve, nëse kjo kërkohet nga kurorëzim Casino ose ndryshe.

   Duke dërguar përmbajtje për kurorëzim Kazino për përfshirje në faqen tuaj, ju i jepni Coronation Casino një botë të gjerë, royalty-free, dhe licencë jo-ekskluzive për të riprodhuar, modifikoj, përshtatur dhe të publikojë përmbajtjen vetëm me qëllim të paraqitjes, shpërndarjen dhe promovimin e blogun tuaj. Nëse ju fshini Content, Coronation Casino do të bëjë përpjekje të arsyeshme për të hequr atë nga e internetit, por ju duhet ta dini se caching ose referenca të përmbajtjes nuk mund të bëhet menjëherë në dispozicion.

   Pa kufizuar ndonjë nga ato përfaqësime ose garanci të, Coronation Casino ka të drejtë (edhe pse jo detyrimin) te, në zgjedhjen e vetme kurorëzimin e kasinos (unë) refuzojë apo të largojë ndonjë përmbajtje që, sipas mendimit të arsyeshëm kurorëzimin e kasinos, shkel ndonjë politikë Coronation kazino apo në ndonjë mënyrë të dëmshme ose të pakëndshëm, ose (ii) përfundojë ose do të refuzojë qasjen dhe përdorimin e internetit për çdo individ apo subjekt për ndonjë arsye, në zgjedhjen e vetme kurorëzimin e kasinos. Coronation Casino do të ketë asnjë detyrim për të siguruar një rimbursim të çdo shumave të paguara më parë.

  3. Pagesa dhe përtëritja.
   • Kushtet e përgjithshme.
    Me zgjedhjen e një produkti apo shërbimi, ju pranoni të paguani kurorëzimin Casino në një kohë dhe / ose pagesat mujore ose vjetore abonim treguar (termat shtesë të pagesave mund të përfshihen në komunikimet e tjera). Pagesat e abonimit do të ngarkohet në një bazë të para-paguajnë në ditën ju regjistroheni për një Upgrade dhe do të mbulojë përdorimin e këtij shërbimi për një periudhë mujore ose vjetore abonim siç tregohet. Pagesat nuk janë të pakthyeshme.
   • Rinovimi automatike.
    Nëse nuk e keni të njoftojë Coronation Kazino para përfundimit të periudhës së aplikueshme abonimit që ju dëshironi për të anulluar një abonim, abonimi juaj automatikisht do të rinovojë dhe ju na autorizoni për të mbledhur taksën e atëhershëm të zbatueshme vjetore apo mujore abonim për abonim të tillë (si dhe çdo taksat) duke përdorur ndonjë kartë krediti ose mekanizëm tjetër e pagesës që kemi në arkiv për ju. Përmirësimet mund të anulohet në çdo kohë duke paraqitur kërkesën tuaj për kurorëzim Kazino në formë të shkruar.
  4. Sherbime.
   • tarifat; pagesë. Duke nënshkruar për një llogari Shërbime jeni dakord për të paguar kurorëzimin Casino tarifat e aplikueshme e instalimit dhe pagesat përsëritura. Tarifat e aplikueshme do të faturohen duke filluar nga dita shërbimet tuaja janë të vendosur dhe më parë e përdorur shërbime të tilla. Coronation Casino rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e pagesës dhe tarifat mbi tridhjetë (30) ditë njoftim paraprak me shkrim për ju. Shërbimet mund të anulohet nga ju në çdo kohë të tridhjetë (30) ditë njoftim me shkrim për kurorëzim Kazino.
   • mbështetje. Në qoftë se shërbimi juaj përfshin qasje në mbështetje prioritare email. & Quot; Mbështetje Email" do të thotë aftësinë për të bërë kërkesa për ndihmë mbështetje teknike me email në çdo kohë (me përpjekjet e arsyeshme me kurorëzim Casino të përgjigjen brenda një dite pune) lidhje me përdorimin e Shërbimeve VIP. & Quot; Priority" do të thotë se mbështetja merr prioritet mbi mbështetjen për përdoruesit e standardit apo shërbimeve pa coronationcasino.com. All mbështetje do të jepet në përputhje me Coronation Kazino praktikat e shërbimeve standarde, procedurat dhe politikat.
  5. Përgjegjësia e Website Vizitorët. Coronation Casino nuk e ka shqyrtuar, dhe nuk mund të shqyrtojë, të gjithë nga materiali, duke përfshirë programe kompjuterike, postuar në faqen e internetit, dhe prandaj nuk mund të jetë përgjegjës për përmbajtjen e atij materiali të, përdorim ose efektet. Nga veprojnë Website, Coronation Casino nuk përfaqëson ose të thotë se ai miraton materiale ka postuar, ose se ajo beson se një material i tillë të jetë i saktë, dobishme ose jo-të dëmshme. Ju jeni përgjegjës për të marrë masa të nevojshme për të mbrojtur veten dhe sistemet e kompjuterit tuaj nga viruset, krimba, trojan kuajt, dhe përmbajtje të tjera të dëmshme apo shkatërrues. Faqja e internetit mund të përmbajnë përmbajtje që është fyese, i pahijshëm, ose ndryshe i pakëndshëm, si dhe përmbajtje që përmban pasaktësi teknike, gabimet tipografike, dhe gabime të tjera. Faqja e internetit mund të përmbajë material që shkel vetësie apo publicitet të drejtat, ose cenon pronësinë intelektuale dhe të drejtat tjera të pronarit, të palëve të treta, ose shkarkimit, kopjim apo perdorim i cili është subjekt i termave dhe kushteve të tjera, deklaruar apo të papërcaktuara. Coronation Casino poshtë çdo përgjegjësi për çdo dëm që rezulton nga përdorimi nga vizitorët e internetit, ose nga ndonjë shkarkimit nga ata vizitorë të përmbajtjes së ka postuar.
  6. Përmbajtja Dërguar më faqet e tjera. Ne nuk e kemi rishikuar, dhe nuk mund të shqyrtojë, të gjithë nga materiali, duke përfshirë programe kompjuterike, vënë në dispozicion nëpër faqet e internetit dhe webpages të cilat coronationcasino.com links, dhe që lidhen tek coronationcasino.com. Coronation Casino nuk ka asnjë kontroll mbi ato faqet e internetit jo-Coronation Kazino dhe webpages, dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e tyre ose përdorimin e tyre. Duke i lidhur me një jo-Coronation Kazino website ose faqen, Coronation Casino nuk përfaqëson ose të thotë se ajo mbështet website ose webpage tillë. Ju jeni përgjegjës për të marrë masa të nevojshme për të mbrojtur veten dhe sistemet e kompjuterit tuaj nga viruset, krimba, trojan kuajt, dhe përmbajtje të tjera të dëmshme apo shkatërrues. Coronation Casino poshtë çdo përgjegjësi për çdo dëm që rezulton nga përdorimi juaj i jo-kurorëzimin e faqeve Kazino dhe webpages.
  7. Shkelja Copyright DMCA dhe Politika. Si kurorëzim Casino pyet të tjerët për të respektuar të drejtat e saj të pronësisë intelektuale, respekton të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se material të vendosura në ose lidhur me nga coronationcasino.com shkel të drejtën e autorit tuaj, ju jeni të inkurajuar të njoftojë Coronation Kazino në përputhje me Aktin Digital Millennium Copyright kurorëzimin e kasinos (& Quot; DMCA & quot;) Politikë. Coronation Casino do të përgjigjet për të gjitha njoftimeve të tilla, duke përfshirë sipas nevojës ose rastit duke hequr materialin cenuar ose pamundësuar të gjitha lidhjet me materialin cenuar. Coronation Casino do të përfundojë qasjen një vizitor për të dhe përdorimin e internetit nëse, në rrethana të duhura, vizitori është e vendosur të jetë një kundërvajtësi të përsëritur të të drejtave të autorit apo të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale të kurorëzim Kazino apo të tjerët. Në rastin e ndërprerjes së tillë, Coronation Casino do të ketë asnjë detyrim për të siguruar një rimbursim të çdo shumave të paguara më parë për kurorëzim Kazino.
  8. Pronë intelektuale. Kjo Marrëveshje nuk do të transferojë nga kurorëzim Casino tek ju ndonjë Casino kurorëzim apo pronës intelektuale të palës së tretë, dhe të gjithë të drejtë, Titulli dhe interes dhe për pasurinë e tillë do të mbetet (ndërmjet palëve) vetëm me kurorëzim Casino. Coronation Casino, coronationcasino.com, logo coronationcasino.com, dhe të gjitha markat e tjera tregtare, shenjat e shërbimit, grafika dhe logot e përdorura në lidhje me coronationcasino.com, ose Website janë marka tregtare ose marka të regjistruara të kurorëzim Casino ose licensuesit kurorëzimin e kasinos. markat e tjera, shenjat e shërbimit, grafika dhe logot e përdorura në lidhje me faqen e internetit mund të jenë marka tregtare të palëve të treta. Përdorimi i faqes së internetit ju jep asnjë të drejtë ose licencë për të riprodhuar ose ndryshe të përdorur ndonjë Casino kurorëzim ose marka tregtare të palës së tretë.
  9. reklamat. Coronation Casino rezervon të drejtën për të shfaqur reklama në blogun tuaj nëse ju keni blerë një llogari ad-free.
  10. atributim. Coronation Casino rezervon të drejtën për të shfaqur lidhjet e atribuimit të tilla si 'Blog në coronationcasino.com,"Autori Tema, dhe font atribuimi në blog futboll apo toolbar.
  11. Produkte partnere. Duke aktivizuar një produkt partner (e.g. temë) nga një prej partnerëve tanë, ju pranoni kushtet e shërbimit atij partnerit. Ju mund të zgjedhin nga kushtet e tyre të shërbimit në çdo kohë me de-aktivizimin e produktit partner.
  12. Domain Names. Nëse jeni të regjistruar një emër domain, përdorimin ose transferimin e një emri domain regjistruar më parë, ju pranoni dhe bini dakord se përdorimi i emrit të domain është gjithashtu subjekt i politikave të Korporatës së Internetit për Caktimin e Emrave dhe Numrave (& Quot; ICANN & quot;), tyre, përfshi Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e regjistrimit.
  13. ndryshimet. Coronation Casino rezervon të drejtën, në diskrecionin e saj e vetme, për të ndryshuar apo zëvendësuar ndonjë pjesë të kësaj Marrëveshjeje. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolluar këtë Marrëveshje në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen e internetit pas shpalljes së çdo ndryshim në këtë Marrëveshje përbën pranimin e këtyre ndryshimeve. Coronation Casino gjithashtu mund të, në të ardhmen, ofrojnë shërbime të reja dhe / ose karakteristika përmes internetit (duke përfshirë, lirimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Karakteristika të tilla të reja dhe / ose shërbimet do të jenë subjekt i termave dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje.
  14. mbarim. Coronation Casino mund të përfundojë qasjen tuaj për të gjitha ose ndonjë pjesë të faqes së internetit në çdo kohë, me ose pa arsye, me ose pa njoftim, në fuqi menjëherë. Nëse ju dëshironi të përfundojë këtë Marrëveshje ose llogarinë tuaj coronationcasino.com (në qoftë se ju keni një të tillë), ju thjesht mund të ndërpresë përdorur Website. Pavarësisht nga e mësipërmja, në qoftë se ju keni një llogari të shërbimeve të paguar, Llogaria e tillë mund të ndërpritet vetëm me kurorëzim Kazino nëse materialisht shkelin këtë Marrëveshje dhe nuk arrijnë të kuruar këtë shkelje brenda tridhjetë (30) ditë nga njoftimi kurorëzim kasinos për ju prej tij; me kusht që, Coronation Casino mund të përfundojë Website menjëherë si pjesë e një mbyllur përgjithshme poshtë i shërbimit tonë. Të gjitha dispozitat e kësaj Marrëveshjeje, të cilat nga natyra e tyre duhet të mbijetojnë ndërprerjen do të mbijetojnë ndërprerjen, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, Shfajësimet garanci, dëmshpërblim dhe kufizimet e përgjegjësisë.
  15. Mohim e garancive. Faqja e internetit është dhënë & quot; siç është & quot;. Coronation Casino dhe furnizuesit e tij dhe licensuesit këtë mënyrë hedh poshtë të gjitha garancitë e çdo lloji, shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e SHITJES, palestër për një qëllim të caktuar dhe jo-shkelje. As Coronation Casino as furnizuesit e tij dhe licensuesit, bën ndonjë garanci se interneti do të jetë pa gabime ose se qasja me to do të jenë të vazhdueshme ose pandërprerë. Ju e kuptoni se ju shkarkoni nga, ose përndryshe të marrë përmbajtje ose shërbime nëpërmjet, Website në diskrecionin tuaj dhe të rrezikut.
  16. Kufizimi i përgjegjësisë. Në asnjë rast do kurorëzim Casino, ose furnizuesit e tij ose licensuesit, të jetë përgjegjës në lidhje me ndonjë çështje të kësaj marrëveshjeje në bazë të ndonjë kontrate, pakujdesi, përgjegjësi të rreptë apo teori tjetër ligjore ose të barabartë për: (unë) ndonjë të veçantë, dëmeve të rastësishme ose rrjedhimore; (ii) kostoja e prokurimit për produktet zëvendësuese ose shërbimet; (iii) për ndërprerjen e përdorimit ose humbje apo korruptimi i të dhënave; ose (iv) për çdo shumë që tejkalojnë tarifat e paguara nga ju për kurorëzim Kazino sipas kësaj marrëveshjeje gjatë dymbëdhjetë (12) mujore para shkakun e veprimit. Coronation Casino do të ketë asnjë përgjegjësi për ndonjë dështim ose vonesë për shkak të çështjeve jashtë kontrollit të tyre të arsyeshëm. Sa më sipër nuk do të zbatohet për aq sa është e ndaluar me ligj në fuqi.
  17. Përfaqësimi i përgjithshëm dhe Garanci. Ju përfaqësoni dhe urdhër që (unë) përdorimi i internetit do të jetë në pajtim të plotë me Coronation Casino Privacy Policy, me këtë Marrëveshje dhe me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi (duke përfshirë pa kufizim ligjet apo rregulloret lokale në vendin tuaj, shtet, qytet, apo zona të tjera qeveritare, në lidhje me internet sjelljen dhe përmbajtje të pranueshme, dhe duke përfshirë të gjitha ligjet në fuqi në lidhje me transmetimin e të dhënave teknike të eksportuara nga Shtetet e Bashkuara apo vendin në të cilin qëndroni) dhe (ii) përdorimi i internetit nuk do të shkelë apo të përvetësuar të drejtat e pronës intelektuale të ndonjë pale të tretë.
  18. dëmshpërblim. Ju pranoni të siguroj dhe të mbajë të padëmshme Coronation Casino, kontraktuesit e saj, dhe licensuesit e saj, dhe drejtorët e tyre përkatëse, oficerët, punonjësit dhe agjentët nga dhe kundër çdo dhe të gjitha pretendimet dhe shpenzimet, duke përfshirë tarifat e avokatëve, që dalin nga përdorimin tuaj të internetit, duke përfshirë por jo kufizuar në shkeljen tuaj të kësaj Marrëveshjeje.
  19. i llojllojshëm. Kjo Marrëveshje përbën marrëveshjen e tërë mes kurorëzim Kazino dhe ju në lidhje me lëndën që këtej, dhe ata mund të ndryshohet vetëm me një amendament me shkrim të nënshkruar nga një ekzekutiv i autorizuar i kurorëzim Casino, ose nga postimi me kurorëzim Casino e një version të rishikuar. Me përjashtim të ligjit në fuqi masën, nëse ndonjë, parashikon ndryshe, kjo Marrëveshje, çdo qasje në ose përdorimi i internetit do të qeveriset nga ligjet e Anglisë dhe Uellsit, duke përjashtuar konfliktin e saj të dispozitave të ligjit, dhe vendi i duhur për çdo mosmarrëveshje që dalin nga ose në lidhje me ndonjë nga i njëjti do të jetë shteti dhe gjykatat federale të vendosura në Londër, Britani e Madhe. Me përjashtim të kërkesave për lehtësimin e vendimit gjyqësor ose të barabartë apo pretendimi lidhur me të drejtat e pronësisë intelektuale (të cilat mund të sillen në çdo gjykatë kompetente pa postimin e një obligacioni), çdo mosmarrëveshje që lind sipas kësaj Marrëveshjeje do të zgjidhet përfundimisht në përputhje me rregullat e arbitrazhit gjithëpërfshirëse të Arbitrazhit Gjyqësor dhe Shërbimit të Ndërmjetësimit, Inc. (& Quot; JAMS & quot;) nga tre arbitrat e emëruar në përputhje me rregullat e tilla. Arbitrazhi do të zhvillohet në Londër në Mbretërinë e Bashkuar, në gjuhën angleze dhe vendimit të gjyqit mund të zbatohet në çdo gjykatë. Pala mbizotëruese në çdo veprim ose procedim për të zbatuar këtë Marrëveshje kanë të drejtë të kostove dhe tarifat e avokatëve. Nëse ndonjë pjesë e kësaj Marrëveshjeje është mbajtur e pavlefshme ose e pazbatueshme, se një pjesë do të interpretohet për të pasqyruar synimin fillestar të palëve, dhe pjesët e mbetura do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë. Një dokument i heqjes dorë nga secila palë e ndonjë termi apo kushteve të kësaj Marrëveshjeje ose çdo shkelje të tij, në çdo rast, nuk do të heqë dorë mandatin e tillë apo kusht apo ndonjë shkelje të mëvonshëm te tij. Ju mund të caktojë të drejtat tuaja sipas kësaj Marrëveshjeje për çdo parti që pranon të, dhe pajtohet për t'u lidhur me, Termat dhe kushtet e saj; Coronation Casino mund të caktojë të drejtat e tij sipas kësaj Marrëveshjeje, pa kushte. Kjo Marrëveshje do të jetë i detyrueshëm dhe do të hyj në veprim në dobi të palëve, pasardhësit e tyre dhe cakton lejuara.

  Kthehu në fillim

  Politika e privatësisë:

  Coronation Casino - GlobaliGaming ("Coronation Casino& Quot;) funksionon coronationcasino.com dhe mund të veprojë faqet e internetit të tjera. Kjo është politika e kurorëzimit Kazino për të respektojmë privacinë tuaj në lidhje me çdo informacion që mund të mbledhim ndërsa veprojnë faqet tona.

  Website Vizitorët

  Ashtu si shumica operatorët e internetit, Coronation Casino mbledh jo-personale-identifikimin e informacionit të llojit që shfletues web dhe serverat në mënyrë tipike të bërë në dispozicion, të tilla si tipi shfletuesit, preferenca gjuhësore, duke iu referuar faqe, dhe datën dhe kohën e çdo kërkese të vizitorëve. Qëllimi kurorëzim Kazino në mbledhjen e informatave jo-personale identifikuese është për të kuptuar më mirë se si vizitorët kurorëzim kasinos përdorur faqen e saj. Nga koha ne kohe, Coronation Casino mund të lirojë jo-personale-identifikimin e informacionit në total, psh, duke publikuar një raport mbi tendencat në përdorimin e faqen e saj.

  Coronation Casino gjithashtu mbledh informacion potencialisht personalisht-identifikimin si Internet Protocol (IP) adresave të keni hyrë brenda për përdoruesit dhe për përdoruesit e lënë komente mbi blogs coronationcasino.com / faqet. Coronation Casino vetëm zbulon loguar përdoruesit dhe komentues IP adresa në të njëjtat rrethana që përdor dhe zbulon informacion personalisht-identifikuese siç përshkruhet më poshtë, përveç se adresat komentues IP dhe adresat e-mail janë të dukshme dhe të ditur të administratorëve të blog / faqe interneti ku koment u lënë.

  Mbledhja e të Personalisht-Identifikimi Shtese

  Disa vizitorët në faqet e internetit të kurorëzimit Kazino për të zgjedhur për të bashkëvepruar me kurorëzim Kazino në mënyra që kërkojnë Coronation Casino për të mbledhur personalisht-identifikimin e informacionit. Sasia dhe lloji i informacionit që mbledh Coronation Casino varet nga natyra e ndërveprimit. Për shembull, ne kërkojmë vizitorët që të regjistroheni në coronationcasino.com për të siguruar një emrin e përdoruesit dhe adresën email. Ata që angazhohen në transaksione me kurorëzim Casino kërkohet të japin informacion shtesë, duke përfshirë si të nevojshme të dhënat personale dhe financiare të nevojshme për të përpunuar ato transaksione. Në çdo rast, Coronation Casino mbledh informacion të tillë vetëm për aq sa është e nevojshme ose të përshtatshme për të përmbushur qëllimin e ndërveprimit të vizitorit me kurorëzim Casino. Coronation Casino nuk ka ditur personalisht-identifikimin e informacionit të tjera se siç përshkruhet më poshtë. Dhe vizitorët gjithmonë mund të refuzojë të furnizojë personalisht-identifikimin e informacionit, me shtojcë se ajo mund të parandalojë ata nga të angazhohen në aktivitete të caktuara të internetit lidhura.

  grumbulluara Statistikat

  Coronation Casino mund të mbledhin statistika në lidhje me sjelljen e vizitorëve në faqet e internetit të saj. Coronation Casino mund të shfaqin këtë informacion publik apo të japë atë të tjerëve. megjithatë, Coronation Casino nuk ka ditur personalisht-identifikimin e informacionit të tjera se siç përshkruhet më poshtë.

  Mbrojtja e Disa Informacionit Personalisht-Identifikimi

  Coronation Casino zbulon potencialisht personalisht-identifikimin dhe personalisht-identifikimin e informacionit vetëm për ato të punonjësve të saj, kontraktorët dhe organizatat e lidhur që (unë) duhet të dini këtë informacion në mënyrë që procesin atë në emër të kurorëzimit kasinos, ose për të ofruar shërbime në dispozicion në faqet e internetit të kurorëzimin e kasinos, dhe (ii) të cilat kanë rënë dakord të mos bëjë të ditur të tjerëve. Disa prej këtyre të punësuarve, kontraktorët dhe organizatat e bashkuara mund të jenë të vendosura jashtë vendit tuaj; duke përdorur faqet e internetit kurorëzimin e kasinos, ju pëlqimin për transferimin e informacionit të tillë për ta. Coronation Casino nuk do të marrësh me qira ose të shesë potencialisht personalisht-identifikimin dhe personalisht-identifikimin e informacionit për të gjithë. Për më tepër për punonjësit e saj, kontraktorët dhe organizatat e bashkuara, siç përshkruhet më sipër, Coronation Casino zbulon potencialisht personalisht-identifikimin dhe personalisht-identifikimin e informacionit vetëm në përgjigje të një thirrje, vendim gjykate apo kërkesë të tjera qeveritare, ose kur Coronation Casino beson në mirëbesim se zbulimi është e nevojshme për të mbrojtur pronën ose të drejtat e kurorëzim Casino, palëve të treta apo publikun e gjerë. Nëse ju jeni një përdorues i regjistruar i një website Coronation Kazino dhe kanë furnizuar adresën tuaj e-mail, Coronation Casino herë pas here mund të ju dërgoj një email të ju tregojë për karakteristika të reja, kërkoj përshtypjet tuaja, apo vetëm të ju mbajë deri në datën me atë që po ndodh me kurorëzim Kazino dhe produktet tona. Nëse ju të na dërgoni një kërkesë (për shembull përmes emailit ose nëpërmjet një prej mekanizmave tona reagime), ne rezervojmë të drejtën për të publikuar atë në mënyrë që të na ndihmojë të sqaruar ose të përgjigjet për kërkesën tuaj ose për të na ndihmuar të mbështetur përdoruesit e tjerë. Coronation Casino merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur kundër qasjes së paautorizuar, përdorim, ndryshimin apo shkatërrimin e potencialisht personalisht-identifikimin dhe personalisht-identifikimin e informacionit.

  biskota

  Një cookie është një varg i informacionit që një dyqanet e internetit në kompjuterin e vizitorit, dhe se shfletuesi i vizitorit ofron në faqen e internetit çdo herë e kthimit të vizitorëve. Coronation Casino përdor cookies për të ndihmuar Coronation Casino identifikuar dhe ndjekur vizitorët, përdorimi i tyre i internetit Coronation Casino, dhe preferencat e tyre të qasjes internetit. vizitorët Coronation Kazino të cilët nuk dëshirojnë të kenë cookie vendosur në kompjuterët e tyre të vendosur shfletuesit e tyre për të refuzoni cookies para se të përdorni faqet e internetit të kurorëzimin e kasinos, me pengesë se disa tipare të faqeve kurorëzim kazino mund të mos funksionojnë siç duhet pa ndihmën e cookies.

  Transferet e biznesit

  Nëse kurorëzim Casino, ose në thelb të gjitha asetet e saj, janë blerë, ose në rast nuk ka gjasa që Coronation Casino shkon nga biznesi ose hyn falimentimin, Informacione përdoruesit do të jetë një nga pasuritë që është transferuar ose të fituara nga një palë e tretë. Ju pranoni se transferet e tilla mund të ndodhin, dhe se çdo blerësi i Coronation Kazino mund të vazhdojnë të përdorin të dhënat tuaja personale, siç përcaktohet në këtë politikë.

  Ads

  Reklama shfaqeshin në ndonjë nga faqet tona të mund të dorëzohen për përdoruesit me partnerët e reklamave, i cili mund të vendosë cookie-t. Këto cookies të lejojë ad server për të njohur kompjuterin tuaj sa herë që ata të ju dërgoj një shpallje në internet për të hartuar informacion në lidhje me ju apo të tjerët që përdorin kompjuterin tuaj. Ky informacion lejon rrjetet ad për, ndër të tjera, ofruar reklama në shënjestër që ata besojnë se do të jetë me interes për ju. Kjo Privacy Policy përfshin përdorimin e cookies nga kurorëzim Kazino dhe nuk mbulon përdorimin e cookies nga çdo reklamuesit.

  Ndryshimet Politika e privatësisë

  Edhe pse shumica e ndryshimeve ka të ngjarë të jenë të vogla, Coronation Casino mund të ndryshojë politikën e saj private nga koha në kohë, dhe në zgjedhjen e vetme kurorëzimin e kasinos. Coronation Casino inkurajon vizitorët për të shpesh kontrolloni këtë faqe për ndonjë ndryshim në politikën e saj private. Nëse ju keni një llogari coronationcasino.com, ju gjithashtu mund të merrni një alarm ju informuar nga këto ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj faqeje, pasi çdo ndryshim në këtë Privacy Policy do të përbëjë pranimin tuaj për ndryshimet e tilla.

  Kthehu në fillim

Coronation Casino nuk është e lidhur me ndonjë grup të veçantë të monarkëve. Have fun në kurorëzim Kazino!

randy.hallcasino @ opinion dot com

Translate »
më i lartë