• Nội dung:

  1. Điều khoản dịch vụ
  2. Chính sách bảo mật

  Điều khoản dịch vụ:

  Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả sử dụng các trang web coronationcasino.com và tất cả nội dung, dịch vụ và các sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (lấy nhau, website). Website thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Coronation Casino - GlobaliGaming (& Quot; Coronation Casino & quot;). Website được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không thay đổi các điều khoản và điều kiện dưới đây và tất cả các quy tắc điều hành khác, chính sách (kể cả, không giới hạn, Chính sách bảo mật Coronation Casino) và các thủ tục có thể được công bố trong từng thời kỳ trên trang web này bằng cách Coronation Casino (chung, & quot; Hiệp định & quot;).

  Vui lòng đọc Hợp đồng này một cách cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý để trở thành ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, sau đó bạn có thể không truy cập vào trang web hay sử dụng bất kỳ dịch vụ. Nếu những điều khoản và điều kiện được xem xét đề nghị của Coronation Casino, chấp nhận được rõ ràng giới hạn các điều khoản. Website chỉ dành cho những cá nhân có ít nhất 18 tuổi.

  1. Tài khoản coronationcasino.com của bạn và trang web. Nếu bạn tạo một blog / trang web trên Website, bạn có trách nhiệm duy trì sự an toàn của tài khoản và blog của bạn, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản và bất kỳ hành động khác được thực hiện trong kết nối với blog. Bạn không phải mô tả hoặc gán từ khóa để blog của bạn một cách sai lạc hoặc bất hợp pháp, bao gồm một cách có ý định thương mại vào tên hoặc danh tiếng của người khác, và Coronation Casino có thể thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ mô tả hoặc từ khóa mà họ cho rằng không phù hợp hay không hợp pháp, hoặc nếu không có khả năng gây Coronation Casino trách nhiệm. Bạn phải thông báo ngay lập tức Coronation Casino của bất kỳ sử dụng trái phép các blog của bạn, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi khác vi phạm an ninh. Coronation Casino sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hay thiếu sót của Bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh như là kết quả của hành vi hay thiếu sót như vậy.
  2. Trách nhiệm của Cộng tác viên. Nếu bạn vận hành một blog, bình luận trên blog, gửi tài liệu vào trang web, bài liên kết trên trang web, hay nói cách khác (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba để làm) vật liệu có sẵn bằng các phương tiện của Website (bất kì tài liệu, & Quot; Nội dung & quot;), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của, và có hại phát sinh từ, Nội dung. Đó là trường hợp bất kể nội dung trong câu hỏi tạo thành văn bản, đồ họa, một tập tin âm thanh, hoặc phần mềm máy tính. Bằng cách làm cho nội dung có sẵn, bạn đại diện và bảo đảm rằng:
   • các tải, sao chép và sử dụng các nội dung sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc thương mại quyền bí mật, của bất kỳ bên thứ ba;
   • nếu sử dụng lao động của bạn có quyền sở hữu trí tuệ mà bạn tạo ra, bạn có hoặc (tôi) nhận được sự cho phép của chủ nhân của bạn để gửi hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ phần mềm, hoặc là (ii) bảo đảm từ sử dụng lao động của bạn miễn là tất cả các quyền trong hoặc cho nội dung;
   • bạn đã tuân thủ đầy đủ các giấy phép của bên thứ ba liên quan đến nội dung, và đã làm tất cả mọi thứ cần thiết để vượt qua cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản yêu cầu;
   • Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ loại virus, giun, phần mềm độc hại, Trojan hoặc nội dung độc hại hoặc phá hoại khác;
   • Nội dung không phải là thư rác, không phải là máy- hoặc ngẫu nhiên tạo ra, và không chứa phi đạo đức hay không mong muốn nội dung thương mại được thiết kế để tăng lượng truy cập vào các trang web của bên thứ ba hoặc tăng thứ hạng công cụ tìm kiếm của các trang web của bên thứ ba, hoặc để tiếp tục hành vi trái pháp luật (như lừa đảo) hoặc gây nhầm lẫn cho người nhận về nguồn gốc của vật liệu (chẳng hạn như giả mạo);
   • Nội dung không phải là khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa, kích động bạo lực đối với các cá nhân hoặc tổ chức, và không vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba;
   • blog của bạn là không nhận được quảng cáo qua tin nhắn điện tử không mong muốn như liên kết thư rác trên các nhóm tin, danh sách email, blog khác và các trang web, và các phương pháp tương tự như quảng cáo không mong muốn;
   • blog của bạn không được đặt tên theo cách lừa độc giả của bạn nghĩ rằng bạn là người hay một công ty khác. Ví dụ, URL hoặc tên blog của bạn không phải là tên của một người khác hơn bản thân hoặc công ty khác hơn là của riêng của bạn; và
   • bạn có, trong trường hợp của Nội dung bao gồm các mã máy tính, loại và / hoặc mô tả các loại chính xác, thiên nhiên, sử dụng và tác dụng của vật liệu, cho dù được yêu cầu để làm như vậy bởi Coronation Casino hoặc.

   Đưa nội dung lên Coronation Casino để đưa vào Website của bạn, bạn cấp Coronation Casino một trên toàn thế giới, Tiền bản quyền miễn phí, và giấy phép không độc quyền để tái tạo, sửa đổi, thích ứng và xuất bản các nội dung chỉ nhằm mục đích trình bày, phân phối và quảng bá blog của bạn. Nếu bạn xoá nội dung, Coronation Casino sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để loại bỏ nó từ trang web, nhưng bạn thừa nhận rằng bộ nhớ đệm hoặc tham chiếu đến các nội dung có thể không được thực hiện ngay lập tức không có sẵn.

   Không giới hạn bất kỳ của những cơ quan đại diện hoặc bảo hành, Coronation Casino có quyền (mặc dù không phải là nghĩa vụ) đến, tuỳ Coronation Casino (tôi) từ chối hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung, theo ý kiến ​​hợp lý Coronation Casino, vi phạm bất kỳ chính sách Coronation Casino hoặc là bằng mọi cách có hại hoặc bị phản đối, hoặc là (ii) chấm dứt hoặc từ chối truy cập và sử dụng trang web cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vì lý do nào, tuỳ Coronation Casino. Coronation Casino sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hoàn lại bất kỳ khoản tiền trả trước.

  3. Thanh toán và gia hạn.
   • Điều khoản chung.
    Bằng cách lựa chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý trả Coronation Casino một thời gian và / hoặc phí thuê bao hàng tháng hoặc hàng năm chỉ (điều khoản thanh toán bổ sung có thể được bao gồm trong thông tin liên lạc khác). khoản thanh toán thuê bao sẽ được tính trên cơ sở tiền lương vào ngày bạn đăng ký một nâng cấp và sẽ bao gồm việc sử dụng các dịch vụ trong một thời gian thuê bao hàng tháng hoặc hàng năm như được chỉ ra. Thanh toán không hoàn lại.
   • tự động gia hạn.
    Trừ khi bạn thông báo cho Coronation Casino trước khi kết thúc thời gian đăng ký hành mà bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu thập các khoản phí thuê bao hàng năm hoặc hàng tháng sau đó, áp dụng cho các thuê bao như vậy (cũng như bất kỳ loại thuế) sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Nâng cấp có thể được hủy bỏ bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn để Coronation Casino bằng văn bản.
  4. Dịch vụ.
   • phí; Thanh toán. Bằng cách đăng ký một dịch vụ chiếm bạn đồng ý trả Coronation Casino lệ phí thiết lập được áp dụng và phí định kỳ. phí sẽ được lập hoá đơn bắt đầu từ ngày dịch vụ của bạn được thành lập và trước khi sử dụng các dịch vụ đó. Coronation Casino có quyền thay đổi các điều khoản thanh toán và phí trên ba mươi (30) ngày trước bằng văn bản thông báo đến bạn. Dịch vụ có thể bị hủy bỏ bởi bạn bất cứ lúc nào trên ba mươi (30) ngày văn bản báo Coronation Casino.
   • Ủng hộ. Nếu dịch vụ của bạn bao gồm quyền truy cập vào email hỗ trợ ưu tiên. & Quot; Email hỗ trợ" có nghĩa là khả năng thực hiện các yêu cầu để được giúp đỡ hỗ trợ kỹ thuật qua email bất cứ lúc nào (với những nỗ lực hợp lý bởi Coronation Casino trả lời trong vòng một ngày làm việc) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VIP. & Quot; ưu tiên" có nghĩa là hỗ trợ ưu tiên hơn hỗ trợ cho người sử dụng các tiêu chuẩn, dịch vụ coronationcasino.com miễn phí. Tất cả các hỗ trợ sẽ được cung cấp phù hợp với thông lệ dịch vụ tiêu chuẩn Coronation Casino, thủ tục và chính sách.
  5. Trách nhiệm của Website Khách thăm. Coronation Casino đã không xem xét lại, và không thể xem, tất cả các chất liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, đưa lên trang web, và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu đó, sử dụng hoặc tác dụng. Bằng cách điều hành Website, Coronation Casino không đại diện hoặc hàm ý rằng nó tán các tài liệu có gửi, hay mà nó tin tài liệu như vậy là chính xác, hữu ích hay không có hại. Bạn chịu trách nhiệm cho việc đề phòng khi cần thiết để bảo vệ mình và các hệ thống máy tính của bạn khỏi virus, giun, Trojan, và nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. Các Website có thể chứa nội dung gây khó chịu, không đứng đắn, hoặc nếu không bị phản đối, cũng như nội dung chứa lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy, và các lỗi khác. Các Website có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, của các bên thứ ba, hoặc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng chúng tuân theo điều khoản và điều kiện bổ sung, nói hay không nói ra. Coronation Casino từ chối bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bởi khách truy cập của trang web, hoặc từ bất kỳ việc tải bởi những người khách truy cập của nội dung đó gửi.
  6. Nội dung văn trên trang web khác. Chúng tôi đã không xem xét lại, và không thể xem, tất cả các chất liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, có sẵn thông qua các trang web và các trang web mà liên kết coronationcasino.com, và liên kết đến coronationcasino.com. Coronation Casino không có bất kỳ kiểm soát những trang web không đăng quang Casino và các trang web, và không chịu trách nhiệm về nội dung của họ hoặc sử dụng. Bằng cách liên kết đến một trang web không Coronation Casino hoặc trang web, Coronation Casino không đại diện hoặc hàm ý rằng nó ủng hộ trang web hoặc trang web đó. Bạn chịu trách nhiệm cho việc đề phòng khi cần thiết để bảo vệ mình và các hệ thống máy tính của bạn khỏi virus, giun, Trojan, và nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. Coronation Casino từ chối bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web không đăng quang Casino và các trang web.
  7. Vi phạm bản quyền và chính sách DMCA. Như Coronation Casino hỏi người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, nó tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết với các coronationcasino.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo Coronation Casino theo Đạo luật Digital Millennium Copyright Coronation Casino (& Quot; DMCA & quot;) chính sách. Coronation Casino sẽ đáp ứng tất cả các thông báo như vậy, bao gồm cả theo yêu cầu hoặc thích hợp bằng cách loại bỏ các vật liệu xâm phạm hay vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến các tài liệu vi phạm. Coronation Casino sẽ chấm dứt quyền truy cập của người truy cập vào và sử dụng các trang Web nếu, trong những trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là một vi phạm liên tục của quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Coronation Casino hoặc những người khác. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng, Coronation Casino sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hoàn lại bất cứ số tiền trả trước để đăng quang Casino.
  8. Sở hữu trí tuệ. Hiệp định này không chuyển từ Coronation Casino cho bạn bất kỳ Casino Coronation hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba, và tất cả các quyền, hữu và lợi ích trong và đối với tài sản đó sẽ vẫn (như giữa các bên) chỉ với Coronation Casino. Coronation Casino, coronationcasino.com, logo coronationcasino.com, và tất cả các thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng trong kết nối với coronationcasino.com, hoặc trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Coronation Casino hoặc người cấp phép Coronation Casino. các thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng trong kết nối với các trang Web có thể là thương hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng trang web không cho bạn đúng hay để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ Casino Coronation hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba.
  9. quảng cáo. Coronation Casino có quyền để hiển thị quảng cáo trên blog của bạn, trừ khi bạn đã mua một tài khoản quảng cáo miễn phí.
  10. Ghi công. Coronation Casino có quyền để hiển thị liên kết ghi như 'Blog tại coronationcasino.com,'Tác giả chủ đề, và chữ ghi ở chân trang blog của bạn hoặc thanh công cụ.
  11. Sản phẩm đối tác. Bằng cách kích hoạt một sản phẩm đối tác (ví dụ. chủ đề) từ một trong những đối tác của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của đối tác mà các dịch vụ. Bạn có thể chọn không tham gia các điều khoản của dịch vụ bất cứ lúc nào bởi các sản phẩm đối tác de-kích hoạt.
  12. Tên miền. Nếu bạn đang đăng ký một tên miền, sử dụng hoặc chuyển một tên miền đã đăng ký, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng tên miền cũng tuỳ thuộc vào các chính sách của Tổng công ty Internet cho tên miền và số (& Quot; ICANN & quot;), bao gồm cả họ Quyền và Trách nhiệm đăng ký.
  13. Thay đổi. Coronation Casino có quyền, theo ý riêng của nó, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Hiệp định này. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra Hiệp định này định kỳ để thay đổi. tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng của bất kỳ thay đổi Thỏa thuận này cấu thành sự chấp nhận những thay đổi. Coronation Casino cũng có thể, trong tương lai, cung cấp dịch vụ và / hoặc các tính năng mới thông qua Website (kể cả, việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). tính năng và / hoặc các dịch vụ mới như vậy phải chịu các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này.
  14. Chấm dứt. Coronation Casino có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn cho tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, hiệu quả ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Hiệp định này hoặc tài khoản của bạn coronationcasino.com (nếu bạn có một), bạn có thể chỉ đơn giản là ngừng sử dụng website. Mặc dù đã nói ở trên, nếu bạn có một tài khoản dịch vụ trả tiền, tài khoản này chỉ có thể được chấm dứt bởi Coronation Casino nếu bạn chủ yếu vi phạm Hiệp định này và không khắc phục vi phạm trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo Coronation Casino của bạn đó; với điều kiện, Coronation Casino có thể chấm dứt ngay lập tức các trang web như là một phần của một đóng chung xuống các dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các quy định của Hiệp định này mà do bản chất của họ nên sự chấm dứt thì dứt sự tồn tại, kể cả, không giới hạn, quy định quyền sở hữu, sự từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.
  15. Chối các bảo đảm. Website được cung cấp & quot; như là & quot;. Casino đăng quang và các nhà cung cấp và cấp giấy phép bãi chối mọi bảo đảm của bất cứ loại nào, thể hiện hay ngụ ý, kể cả, không giới hạn, các bảo hành thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả Coronation Casino cũng cung cấp và cung cấp bản quyền, nào bảo đảm rằng trang web sẽ không bị lỗi hoặc truy cập mà sung sẽ được liên tục không bị gián đoạn hoặc. Bạn hiểu rằng bạn tải về từ, hoặc nếu không có được nội dung hoặc dịch vụ thông qua, Website theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.
  16. Trách nhiệm hữu hạn. Trong sự kiện sẽ không Coronation Casino, hoặc nhà cung cấp hoặc cung cấp bản quyền, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đối tượng của thỏa thuận này theo hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hay lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác cho: (tôi) bất kỳ đặc biệt, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả; (ii) chi phí mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) cho gián đoạn sử dụng hoặc mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu; hoặc là (iv) cho bất cứ số tiền vượt quá các khoản lệ phí do bạn Coronation Casino theo thỏa thuận này trong thời gian mười hai (12) kỳ tháng trước khi nguyên nhân của hành động. Coronation Casino không có trách nhiệm đối với bất kỳ thất bại hay chậm trễ do các vấn đề ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Nêu ở trên sẽ không áp dụng cho những phần bị cấm bởi luật áp dụng.
  17. Đại diện chung và bảo hành. Bạn đại diện và bảo đảm rằng (tôi) sử dụng của bạn của trang web sẽ được thực hiện theo đúng các chính sách bảo mật Coronation Casino, Thoả thuận này và tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương ở nước bạn, tiểu bang, thành phố, hoặc khu vực khác của chính phủ, về hành vi trực tuyến và nội dung chấp nhận được, và bao gồm tất cả các luật liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia mà bạn cư trú) và (ii) sử dụng của bạn của trang web sẽ không vi phạm hoặc chiếm dụng các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba.
  18. Sự bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và giữ vô hại Coronation Casino, nhà thầu của mình, và cấp giấy phép, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu và chi, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn vi phạm Hiệp định này.
  19. hỗn hợp. Thoả thuận này cấu thành tất cả những thoả thuận giữa Casino Coronation và bạn liên quan đến các vấn đề đề cập tại đây, và họ chỉ có thể được sửa đổi bởi một sửa đổi bằng văn bản có chữ ký của một giám đốc ủy quyền của Coronation Casino, hoặc bằng cách gửi bài của Coronation Casino của một phiên bản sửa đổi. Ngoại trừ trong phạm vi áp dụng pháp luật, nếu có, quy định khác, Hiệp định này, bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trang web sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Anh và xứ Wales, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật, và các địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ của cùng sẽ được nhà nước và các tòa án liên bang đặt tại London, Anh. Ngoại trừ cho các tuyên bố cho biện pháp ngăn chặn hoặc công bằng hoặc khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ (trong đó có thể được đưa vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền mà không có đăng một trái phiếu), bất kỳ tranh chấp phát sinh theo Hiệp định này cuối cùng đã được giải quyết phù hợp với các quy tắc trọng tài toàn diện của các trọng tài tư pháp và Dịch vụ hòa giải, Inc. (& Quot; JAMS & quot;) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo quy như vậy. Các trọng tài sẽ diễn ra tại London Vương quốc Anh, trong ngôn ngữ tiếng Anh và các quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án. Các bên thắng trong bất kỳ hành động hoặc quá trình thực thi Hiệp định này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Hiệp định này không có hiệu lực hoặc không thể thi, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu quả. Một sự khước từ bởi một trong hai bên của bất kỳ hạn hoặc điều kiện của Hiệp định này hoặc bất kỳ sự vi phạm đó, trong bất kỳ một trường hợp, sẽ không từ bỏ hạn đó hoặc điều kiện hoặc bất kỳ hành vi vi phạm sau đó. Bạn có thể chỉ định các quyền của mình theo Hiệp định này cho bất cứ bên nào chấp nhận điều đó để, và đồng ý bị ràng buộc bởi, điều khoản và điều kiện của nó; Coronation Casino có quyền chuyển nhượng quyền của mình theo Hiệp định này mà không có điều kiện. Hiệp định này sẽ được ràng buộc và sẽ mang đến lợi ích của các bên, người thừa kế của họ và chuyển nhượng được phép.

  Trở lại đầu trang

  Chính sách bảo mật:

  Coronation Casino - GlobaliGaming ("Coronation Casino& Quot;) hoạt động có coronationcasino.com và có thể hoạt động các trang web khác. Đó là chính sách Coronation Casino để tôn trọng sự riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin chúng tôi có thể thu thập trong khi hoạt động trang web của chúng tôi.

  Ghé thăm trang web

  Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, Coronation Casino thu thập không nhận dạng cá nhân thông tin của các loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường làm sẵn, chẳng hạn như các loại trình duyệt, Tùy chọn Ngôn ngữ, trang web giới thiệu, và ngày và thời gian của mỗi yêu cầu khách. Mục đích đăng quang Casino trong việc thu thập thông tin cá nhân không xác định là để hiểu rõ hơn về cách khách Coronation Casino sử dụng trang web của mình. Theo thời gian, Coronation Casino có thể phát hành không nhận dạng cá nhân thông tin tổng hợp, ví dụ, bằng việc xuất bản một báo cáo về các xu hướng trong việc sử dụng trang web của mình.

  Coronation Casino còn thu thập có khả năng nhận dạng cá nhân thông tin như Internet Protocol (IP) địa chỉ cho người dùng đăng nhập và cho người dùng để lại comment trên blog coronationcasino.com / trang. Coronation Casino chỉ tiết lộ đăng nhập vào địa chỉ IP người dùng và commenter trong các trường hợp tương tự mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như mô tả dưới đây, ngoại trừ địa chỉ commenter IP và địa chỉ email có thể nhìn thấy và tiết lộ cho các quản trị viên của blog / trang web nơi mà các bình luận còn lại.

  Thu thập các thông tin cá-Xác định

  Một số du khách đến các trang web Coronation Casino chọn để tương tác với Coronation Casino ở cách đó có yêu cầu Coronation Casino để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Coronation Casino tập hợp phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu những du khách đăng ký tại coronationcasino.com để cung cấp một địa chỉ tên truy cập và email. Những người tham gia vào các giao dịch với Coronation Casino được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, kể cả khi cần thiết các thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch. Trong mỗi trường hợp, Coronation Casino thu thập những thông tin như vậy chỉ trong chừng mực là cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích của sự tương tác của khách truy cập với Coronation Casino. Coronation Casino không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác như mô tả dưới đây. Và du khách luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với sự báo trước rằng nó có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động trang web nhất định liên quan.

  Tổng hợp thống kê

  Coronation Casino có thể thu thập số liệu thống kê về các hành vi của khách truy cập đến các trang web của mình. Coronation Casino có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp nó cho người khác. Tuy vậy, Coronation Casino không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác như mô tả dưới đây.

  Bảo vệ Một số thông tin cá-Xác định

  Coronation Casino tiết lộ khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin chỉ dành cho những nhân viên của mình, các nhà thầu và các tổ chức liên kết đó (tôi) cần phải biết thông tin đó để xử lý nó thay mặt Coronation Casino hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại trang web Coronation Casino, và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số những người lao động, các nhà thầu và các tổ chức liên có thể nằm ngoài đất nước của bạn; bằng cách sử dụng các trang web Coronation Casino, bạn bằng lòng chuyển thông tin đó cho họ. Coronation Casino sẽ không cho thuê hoặc bán có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin cho bất cứ ai. Khác hơn là để nhân viên của mình, các nhà thầu và các tổ chức liên, như mô tả ở trên, Coronation Casino tiết lộ khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin chỉ để đáp ứng với một trát tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ, hoặc khi Coronation Casino tin tưởng vào thiện chí tiết lộ rằng đó là cần thiết để bảo vệ tài sản, quyền của Coronation Casino, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của một trang web Coronation Casino và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, Coronation Casino đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thông tin phản hồi của bạn, hoặc chỉ giữ cho bạn cập nhật với những gì đang xảy ra với Casino Coronation và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu (ví dụ qua email hoặc thông qua một cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền để xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc đáp ứng với yêu cầu của bạn hay để giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. Coronation Casino mất tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin.

  Bánh quy

  Một cookie là một chuỗi các thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của người truy cập, và rằng trình duyệt của khách cung cấp cho các trang web mỗi lần trở về khách truy cập. Coronation Casino sử dụng cookie để giúp Coronation Casino xác định và theo dõi khách, sử dụng của họ về trang web của Coronation Casino, và tuỳ chọn truy cập trang web của họ. khách Coronation Casino người không muốn có cookies được đặt trên máy tính của họ nên thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web đăng quang Casino, với các nhược điểm mà các tính năng nhất định của các trang web Coronation Casino thể không hoạt động mà không có sự trợ giúp của các tập tin cookie.

  Chuyển kinh doanh

  Nếu Coronation Casino, hoặc cơ tất cả tài sản của mình, đã được mua lại, hoặc trong trường hợp không chắc rằng Coronation Casino đi ra khỏi kinh doanh hoặc đi vào phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển nhượng có thể xảy ra, và rằng bất kỳ thâu tóm của Coronation Casino có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

  Quảng cáo

  Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web của chúng tôi có thể được giao cho người sử dụng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập các cookie. Những cookie này cho phép các máy chủ quảng cáo để nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch các thông tin về bạn hoặc những người sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong so nhung cai khac, cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được các bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng các tập tin cookie của Coronation Casino và không bao gồm việc sử dụng các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo.

  Thay đổi chính sách bảo mật

  Mặc dù hầu hết những thay đổi có thể sẽ là nhỏ, Coronation Casino có thể thay đổi chính sách bảo mật của nó theo thời gian, và tuỳ Coronation Casino. Coronation Casino khuyến khích du khách thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật của Google. Nếu bạn có một tài khoản coronationcasino.com, bạn cũng có thể nhận được một cảnh báo thông báo về những thay đổi. tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi trong chính sách bảo mật này sẽ là sự chấp nhận của bạn về sự thay đổi.

  Trở lại đầu trang

Coronation Casino không liên kết với bất kỳ tập hợp cụ thể của quốc vương. Vui chơi tại Casino Coronation!

randy.hallcasino @ vọng dot com

Translate »
Hàng đầu